[Přeskočit k obsahu]

Dům řemesel Arcadis

Projekt a realizace

Vysoký, dominantní, přesto skromně vyhlížející, dvojpodlažní rohový dům s bohatou historií, již od konce 19. století výrazně přispívá společně s barokním kostelem a sousedními domy k vytvoření malebné návsi na Vysoké.  Z původně klasicistní architektury domu se do dnešních dnů dochovaly pouze fragmenty hlavní fasády s pěti symetricky uspořádanými okenními osami a centrálně situovaným průjezdem. Dům, značně poškozený zanedbanou údržbou a v 70. letech necitlivou vestavbou bytové jednotky do původního tanečního sálu, se  konečně dočkal rekonstrukce. S opravou domu a přilehlých hospodářských stavení bylo započato koncem léta roku 2011. Osvícený přístup nových majitelů, pana Jaroslava Kroužka a jeho ženy Dany Nikodémové, jejich cit pro zachování původních architektonických detailů a přirozená pokora k venkovskému prostředí jsou garanty citlivé rekonstrukce domu, který léta chátral. S trochou nadsázky by se dalo říci, že tak trochu díky snílkům s nereálnými představami začíná venkov opět ožívat a pomalu získává na svém prvorepublikovém významu a poetice. V případě domu č. p. 3 však nejde jen o pokornou záchranu hodnotné architektury před téměř jistou zkázou. Původní statek se během letošního roku promění v multifunkční prostor, ve kterém budou lidem nabídnuty výtvarné kurzy, dílny a rehabilitována původní staročeská, dnes již téměř zaniklá řemesla. Malebné a tak trochu tajemné prostory domu a sousedního stařičkého špejcharu budou postupně využívány jako galerijní prostory pro pořádání rozmanitých výstav výtvarníků, fotografů, sochařů a jiných umělců - řemeslníků. Původní statek tak bude doslova „napěchován kulturou od sklepa po půdu“. Vedle různorodého vyžití výtvarného nabídne dům stylovou venkovskou kavárnu s vlastní výrobou čokoládových pralinek a jiných laskomin. Prostory stájí ve špejcharu a původní pískovcová sklepení budou využívány pro zpracování vinné révy. Toto využití bylo zvoleno zejména s ohledem na těsné sousedství Mělnicko - Roudnické vinařské oblasti. Stávající zrestaurovaná sklepení budou doplněna o navazující nově zbudovaný, moderní prostorný vinařský sklep.

Jak již bylo naznačeno v úvodu, dům a přilehlé objekty se nacházely ve velmi neutěšeném a zdevastovaném stavu. S ohledem na finanční možnosti nového majitele, značně ovlivněni respektem k původnímu objektu a s přihlédnutím k plánovanému využití statku jako domu, ve kterém se budou potkávat lidé se vztahem ke kultuře, řemeslům, gastronomii a dobrému vínu, jsme přistoupili k velmi citlivé rekonstrukci. Stavební práce v jednotlivých objektech statku jsou realizovány jen do té míry, která je nutná pro obnovení jejich původní malebnosti a celkového Genia Loci. Východiskem pro projekt rekonstrukce se nám staly dochované fragmenty historických konstrukcí, snažili jsme se o očištění stávajících prostor od necitlivých stavebních zásahů a vestaveb. Podle většiny dochovaných původních špaletových oken byly vytvořeny jejich věrné kopie. Celkové barevné ladění venkovní fasády - pískovcové omítky a světle modré rámy oken, vstupních dveří a vrat do průjezdu - je volně inspirováno odstíny původních prvků. Z důvodu značně zchátralých střešních konstrukcí byla nutná jejich celková rekonstrukce. Došlo k výměně, případně plombování pouze nejvíce poškozených částí krovu (jednotlivé díly krovu jsou datovány tesařskými mistry značkami ze 70. let 19. století. Hlavní objekt je zakryt novou krytinou Tondach Steinbrück, která je hojně používána u rekonstrukcí historických objektů. Původní střešní krytina nebyla následně zničena, ale druhotně použita na zakrytí špejcharu a navazujících chlévů. Topení a ohřev užitkové vody zajišťuje dvojice tepelných čerpadel od švédské firmy Nibe. Ve všech objektech byla kompletně provedena výměna elektroinstalace a rozvodů vody, odpadů a topení. V případě vysokých mrazů v zimním období bude tepelnou pohodu v objektu zajišťovat elektrokotel v kombinaci s kamny na dřevo, které jsou jako připomínka dob minulých instalovány v jednotlivých hlavních místnostech. Celkovému ladění interiérů přispívají otopná litinová tělesa Kalor od Firmy Dakon s povrchovou úpravou s kovovou litinovou patinou. Interiéry jednotlivých místností jsou řešeny v duchu „venkovského minimalismu“. V několika místnostech, především v přízemí, byly nově vytvořeny cihlově červené monolitické betonové podlahy, jejichž nášlapná vrstva byla přebroušena a následně impregnována lněnou fermeží.  Tímto řešením bylo dosaženo jakéhosi „terazzo efektu“. Náklady na něj byly ovšem ve srovnání s klasickým terazzem výrazně nižší. Část podlah v přízemí byla natřena omyvatelným nátěrem na beton a v prostoru budoucí kavárny tvoří podlahu nádherné šestiboké cihelné dlaždice z nedaleké nebuželské cihelny v atypickém formátu o hraně úhelníku 17,5 cm. Většina podlah v patře je tvořena původními fošnami, ty byly pouze očištěny a následně rovněž impregnovány lněnou fermeží. Tam, kde již nebylo možné původní podlahu zachovat, byla instalována prkna nová podobného formátu. Barevnost jednotlivých stěn a stropů v interiéru odpovídá funkci a plánovanému využití jednotlivých prostor. Většina povrchů byla volena a rozhodována přímo na stavbě v průběhu rekonstrukce podle celkového působení jednotlivých prostor. Stěny v keramické dílně jsou zafixovány ve fázi štukování, již nejsou opatřeny dalším nátěrem. Díky tomuto řešení stěny a klenby dílny svou jemně okrovou tonalitou příjemně dotváří prostředí pro práci s keramikou. Při škrábání stěn, stropů a kleneb pod nové štuky byly odhaleny zajímavé šablonové secesní výmalby. Tento objev vedl neplánovaně ke spolupráci s týmem restaurátorů, kteří stropu tanečního sálu, prostoru navazující kanceláře a klenbám nad prostorem kavárny vrátily svou citlivou a trpělivou prací původní podobu a lesk. V rámci celkového řešení uzavřeného dvora dojde za hlavním objektem k přestavbě původní nízké uhelny. Na tomto místě vyroste nové sociální zázemí, včetně toalety pro invalidní osoby. Prostor dvora bude dotvořen zajímavými terénními úpravami, několika řadami vinné révy a altánkem, poskytujícím příjemné posezení.

Doufejme, že dům s modrými okny a zářivě okrovou fasádou na návsi ve Vysoké bude důstojně plnit své nové poslání a lidé, kteří jej navštíví, se budou znovu a rádi vracet.

designed by ARCHIHOLIK

TOPlist