[Přeskočit k obsahu]

Dům řemesel Arcadis

Výstava fotografií a předáška PhDr. Pavla Bureše 18. 5. 2013

Kokořínsko je geomorfologicky a krajinářsky pozoruhodná oblast na pomezí středních a severních Čech, kterou díky nebývalému počtu autenticky zachovalých vesnických sídel a původních lidových staveb můžeme bez nadsázky označit za pokladnici lidové architektury.

Výstava i doprovodná přednáška se pokouší vytvořit pokud možno celistvý obraz původní lidové stavební kultury Kokořínska. Představí tento výrazný fenomén ve fotografiích, textech, mluveným slovem i doplňující obrazovou prezentací. Návštěvníci se seznámí s historickým sídelním vývojem tohoto regionu, charakterem vesnické zástavby, její typologií i jednotlivými význačnými specifickými stavebními prvky (podstávky, lomenice, pavlače, brány aj.). Zmíněn bude rovněž významný podíl rekreantů chalupářů na záchraně zdejšího cenného historického stavebního fondu i jeho současná památková ochrana.   

foto8.jpg foto6.jpg foto9.jpg foto1.jpg foto4.jpg foto5.jpg foto7.jpg foto3.jpg foto2.jpg
 

designed by ARCHIHOLIK

TOPlist